Transparent
Inloggen
Sluiten

Feyenoord Forum » Home of History » Orkun Kokcu

Deze normale topic is open en bestaat uit 46 pagina's: 1 2 3 4 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ik heb mijn bedenkingen tegen dat iftar gedoe bij Feyenoord Wat ik in ieder geval altijd gevonden heb en nog steeds vind is dat religie privé is en in Nederland niet op de werkvloer thuis hoort. Feyenoord zou dat niet moeten faciliteren naar mijn idee. Net zoals op diverse scholen waar nu gebedsruimtes worden geeist, doe dat gewoon in de moskee, kerk, synagoge of thuis maar niet op een openbare plek.

Dit bericht is gewijzigd op 18 april 2023, 21:11:25.

 

+1/-0

De huidige generatie voetballers is wel veel religieuzer, christelijk of islamitisch, als toen ik opgroeide in 80s/90s. Bij Oranje heb je ook zo'n bijbelclubje die steeds groter wordt.

Hij speelt wel netals Trauner op zwarte kicksen prachtig, zouden alle Feyenoorders moeten doen.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Marc Acardipane schreef op 18 april 2023 om 17:48:

De huidige generatie voetballers is wel veel religieuzer, christelijk of islamitisch, als toen ik opgroeide in 80s/90s. Bij Oranje heb je ook zo'n bijbelclubje die steeds groter wordt.

Hij speelt wel netals Trauner op zwarte kicksen prachtig, zouden alle Feyenoorders moeten doen.


Ja in de jaren 80/ 90 was de enige religieuze plek die ze regelmatig bezochten Yab Yum….

 

+2/-0

open/sluit de onderstaande quote:
Ik snap je punt, en heb er zelf ook wel wat bedenkingen bij. Bij religie in algemene zin. Ik vind echter ook dat wanneer vanuit de spelers een initiatief ontstaat om dit te organiseren, een mooi gebaar vanuit de club om het te faciliteren. Ik zie dit in het verlengde van het MVO-beleid vanuit de club.

Je zou ook kunnen stellen dat het aan Feyenoord is om achterstandswijken in te gaan en trainingen te geven, en gepoogd wordt kinderen op het rechte pad te houden. Dat dit de taak is vanuit de overheid. Maar dat doet Feyenoord ook.

Daarnaast, Feyenoord organiseert ook een kerst-diner voor mensen die op wat voor vlak dan ook minder geluk hebben dan jij en ik. Misschien dat in Rotterdam-Zuid een iftar we beter aansluit op het referentiekader van de mensen waarvoor je het doet.

Tot slot heeft dat gezeik over die One Love-band Feyenoord aardig wat negatieve publiciteit opgeleverd. Dat het middelpunt van dat gezeik nu dit doet, helpt Feyenoord ook weer een beter op de kaart staan.

Ik moet zeggen dat ik afgelopen maand mede door de Ramadan weer dingen heb geleerd in de Islam die ik niet wist, en die mijn beeld van het geloof weer licht verbeterd heeft.

Ik zal de blinde volgelingen die weigeren logisch na te denken en liever doen/laten wat een randfiguur eeuwen geleden zou hebben gesteld, blijven veroordelen. Zeker als daarmee hun oordeel over mensen die andere keuzes maken, voor minderwaardig worden aangezien. Maar er zijn ook steeds meer mensen die voor zichzelf een vorm van geloven vinden waar ik totaal geen problemen mee kan hebben.

 

+1/-0

Ieder zijn meug. Vrijheid van godsdienst is een groot ding en terecht. Zolang je maar niet jouw normen en waarden aan anderen opdringt. Daar wringt vaak de schoen. Orthodoxe moslims die gebedsruimtes eisen in scholen, orthodoxe christenen in Urk die serieus eisen dat een deel van de A6 afgesloten wordt omdat de drukke snelweg de zondagsrust verstoord om een paar recente voorbeelden te noemen.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VakkieK schreef op 19 april 2023 om 09:09:

Ieder zijn meug. Vrijheid van godsdienst is een groot ding en terecht. Zolang je maar niet jouw normen en waarden aan anderen opdringt. Daar wringt vaak de schoen. Orthodoxe moslims die gebedsruimtes eisen in scholen, orthodoxe christenen in Urk die serieus eisen dat een deel van de A6 afgesloten wordt omdat de drukke snelweg de zondagsrust verstoord om een paar recente voorbeelden te noemen.En als laatste voorbeeld een groep mensen die voetballers een bepaalde aanvoerdersband op willen dringen. ;)

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Noud schreef op 19 april 2023 om 09:37:

open/sluit de onderstaande quote:

VakkieK schreef op 19 april 2023 om 09:09:

Ieder zijn meug. Vrijheid van godsdienst is een groot ding en terecht. Zolang je maar niet jouw normen en waarden aan anderen opdringt. Daar wringt vaak de schoen. Orthodoxe moslims die gebedsruimtes eisen in scholen, orthodoxe christenen in Urk die serieus eisen dat een deel van de A6 afgesloten wordt omdat de drukke snelweg de zondagsrust verstoord om een paar recente voorbeelden te noemen.En als laatste voorbeeld een groep mensen die voetballers een bepaalde aanvoerdersband op willen dringen. ;)


Als je geloof zegt dat homo’s untermenschen zijn mag je ‘m weigeren in Nederland zonder dat je voor je veiligheid hoeft te vrezen.

 

+1/-0

:offtopic

Misschien niet helemaal voor hier, maar we stellen in de Nederlandse Grondwet religie gelijk aan seksuele geaardheid, geslacht, ras en tal van andere gronden. Het gelijkheidsbeginsel (want dat is Artikel 1) bepaalt dat iedereen gelijk behandeld dient te worden, ongeacht welke grond dan ook.

Daar kun je wat van vinden.

Persoonlijk vind ik het opmerkelijk dat je in een gelijkheidsbeginsel specifieke gronden benoemd, en andere gronden onder de noemen 'op welke grond dan ook' niet. Daar maak je al een onderscheid, en wordt dit artikel mijn inziens teveel politiek gestuurd. Er zijn dit jaar nog enkele gronden extra aan de opsomming toegevoegd; ik zie daar het nut niet van.

Het onderscheid suggereert ook dat bepaalde gronden belangrijker zijn dan anderen. Zeker als het noodzakelijk geacht wordt dat er gronden worden toegevoegd. Die wijziging wordt gerechtvaardigd met het argument dat het bewijst dat de Grondwet een levend document is wat met haar tijd meegaat. Dat is enerzijds prima, maar wat mij betreft moet je dan ook bereid zijn de discussie te voeren of er gronden moeten verdwijnen uit de expliciete opsomming.

Dat gebeurt niet. Het is niet noodzakelijk, de opsomming kent geen maximaal aantal gronden dan expliciet benoemd mag worden. Maar ik zou weleens een inhoudelijk debat willen zien over het nut en de noodzaak van het expliciet benoemen van religie. Voor mij staat die grond namelijk niet (meer) gelijk aan andere gronden:

- Het kan prima vallen onder de eveneens expliciet benoemde grond 'levensovertuiging'.

- Religie is mijn inziens een individuele keuze van 'allen die zich in Nederland bevinden', in tegenstelling tot andere gronden. Hoe graag de woke-hype het ons ook wil doen laten geloven, je ras, geslacht, leeftijd en handicap is geen keuze.


Los hiervan is het van belang te begrijpen waartoe de Grondwet dient. Het is onderdeel van het publiek recht, wat de relatie/spelregels tussen burger en overheid vastlegt. Het heeft niets te maken met de spelregels tussen burgers onderling, wat vastgelegd is in het privaat recht.

Artikel 1 houdt in dat de overheid ervoor moet zorgen dat zij iedereen in Nederland gelijk behandelt, en optreedt waarin die gelijke behandeling in het geding komt. Door het al dan niet dragen van een aanvoerdersband komt niemands behandeling in het geding. Dat zou pas het geval zijn, wanneer Kökçü verplicht was gesteld die band te dragen.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

MIddenveldert schreef op 19 april 2023 om 14:41:

:offtopic

Misschien niet helemaal voor hier, maar we stellen in de Nederlandse Grondwet religie gelijk aan seksuele geaardheid, geslacht, ras en tal van andere gronden. Het gelijkheidsbeginsel (want dat is Artikel 1) bepaalt dat iedereen gelijk behandeld dient te worden, ongeacht welke grond dan ook.

Daar kun je wat van vinden.

Persoonlijk vind ik het opmerkelijk dat je in een gelijkheidsbeginsel specifieke gronden benoemd, en andere gronden onder de noemen 'op welke grond dan ook' niet. Daar maak je al een onderscheid, en wordt dit artikel mijn inziens teveel politiek gestuurd. Er zijn dit jaar nog enkele gronden extra aan de opsomming toegevoegd; ik zie daar het nut niet van.

Het onderscheid suggereert ook dat bepaalde gronden belangrijker zijn dan anderen. Zeker als het noodzakelijk geacht wordt dat er gronden worden toegevoegd. Die wijziging wordt gerechtvaardigd met het argument dat het bewijst dat de Grondwet een levend document is wat met haar tijd meegaat. Dat is enerzijds prima, maar wat mij betreft moet je dan ook bereid zijn de discussie te voeren of er gronden moeten verdwijnen uit de expliciete opsomming.

Dat gebeurt niet. Het is niet noodzakelijk, de opsomming kent geen maximaal aantal gronden dan expliciet benoemd mag worden. Maar ik zou weleens een inhoudelijk debat willen zien over het nut en de noodzaak van het expliciet benoemen van religie. Voor mij staat die grond namelijk niet (meer) gelijk aan andere gronden:

- Het kan prima vallen onder de eveneens expliciet benoemde grond 'levensovertuiging'.

- Religie is mijn inziens een individuele keuze van 'allen die zich in Nederland bevinden', in tegenstelling tot andere gronden. Hoe graag de woke-hype het ons ook wil doen laten geloven, je ras, geslacht, leeftijd en handicap is geen keuze.


Los hiervan is het van belang te begrijpen waartoe de Grondwet dient. Het is onderdeel van het publiek recht, wat de relatie/spelregels tussen burger en overheid vastlegt. Het heeft niets te maken met de spelregels tussen burgers onderling, wat vastgelegd is in het privaat recht.

Artikel 1 houdt in dat de overheid ervoor moet zorgen dat zij iedereen in Nederland gelijk behandelt, en optreedt waarin die gelijke behandeling in het geding komt. Door het al dan niet dragen van een aanvoerdersband komt niemands behandeling in het geding. Dat zou pas het geval zijn, wanneer Kökçü verplicht was gesteld die band te dragen.:offtopic

Daar kan je zeker wat van vinden en ik denk dat het feit dat het onderwerp zo enorm leeft de grote reden is dat het is ingevoerd.

De grondwet is in mijn ogen een afspiegeling van de tijd, het is een levend document. Bij de laatste grondwetwijziging zijn er enkele artikelen toegevoegd en gewijzigd, dat was destijds de afspiegeling van het maatschappelijke debat van die tijd.

Nu gebeurde hetzelfde met deze artikel 1 wijziging. Het gelijkheidsbeginsel, en het gekoppelde non-discriminatie begrip, is een van de meest besproken thema's van deze tijd waarin identiteit centraal staat in de zogenoemde culturewars tussen progressief (links)liberaal woke en conservatiefdenkend rechts.

Volgens mij is er doorlopend discussie over onder andere dit artikel en de bijbehorende filosofie erachter geweest. In tweede lezing is een zeer significante twee derde meerderheid vereist voor een grondwetswijziging, dat wil zeggen dat het zeldzaam is dat zoiets plaatsvindt. Als je -zoals jij al eerder hebt aangegeven in een ander topic (toen we het hadden over directe democratie)- gelooft in het stelsel van representatieve democratie, dan geloof je er dus in dat dit een zeer significant draagvlak geniet onder de Nederlandse -kiesgerechtigde- bevolking.

Daar vind ik dan weer wat van, maar het zegt dus dat het eigenlijk een gesloten discussie is momenteel. De overgrote meerderheid van kiezers vindt dit kennelijk heel belangrijk en daarom is het ingevoerd.

*Ik wil er nog even aan toevoegen dat ik het qua inhoud redelijk met je eens ben, het ging mij meer om het stukje over 'discussie'. Dat is er volgens mij, tot aan het vermoeiende toe, wel geweest.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2023, 16:17:04.

 

+1/-0

:offtopic

Ik ben een voorstander van de representatieve democratie, omdat de voordelen van het model mijn inziens groter zijn dan de nadelen. Wanneer het op juiste wijze functioneert.

Ik vind voor wat betreft dit specifieke onderwerp het model niet goed functioneren. En dat de voordelen ervan niet opwegen tegen de nadelen, zoals de representatieve democratie zich nu 'doorvertaalt' naar partij-/coalitiestandpunten betreffende dit onderwerp.
- Een volksvertegenwoordiging zou minder vatbaar moeten zijn voor hypes en trends, dan een directere democratie. En ik vind de aanpassing van Artikel 1 gevoed door een hype en emotie, waar ik van de volksvertegenwoordiging méér ratio en 'afstand' tot de hype verwacht.
- Waar binnen onze maatschappij de groep burgers die geen geloof aanhangt en zich als non-religieus identificeert groeit en inmiddels in de meerderheid is volgens mij, is dat in onze volksvertegenwoordiging niet het geval. Althans, de groep 'confessionelen' weten hun opvattingen toch zo te beschermen dat er een parlementaire meerderheid voor te vinden is. Non-confessionele partijen zijn vaak bereid de anderen 'hun zin' te geven als wisselgeld voor eigen standpunten.

Ik herinner mij hoe in 2008 CU/CDA het gebruik van embryoselectie wisten in te perken, terwijl het overgrote deel van de politiek en de bevolking vóór was. Coalitiepartner PvdA stribbelde tegen (niet te lang, want ze waren ook bang de Islamitische achterban te verliezen) maar ging overstag omdat CU het echt op de spits dreef. Iets waarvoor de keuze mijn inziens écht een individueel grondrecht zou moeten zijn (niemand heeft het recht zich hierin te mengen, ook de politiek niet) werd hierdoor bepaald door een extremistische minderheid die vindt dat alleen God hierover gaat.

Het is deze situatie die maakt dat Godsdienst ook nooit als expliciet genoemde grond uit Artikel 1 zal verdwijnen. Die discussie zal niet gevoerd worden. Dat vind ik jammer.

Dit bericht is voor het laatst gewijzigd op 20 april 2023, 11:59:07.

 

+1/-0

Kökçü klaar voor volgende grote tegenstander: 'Hou wel van zulke wedstrijden'

Kökçü omarmt rol bij Feyenoord: 'Ik vind belangrijk zijn best wel belangrijk'

Ik vond Joep Schreuder altijd al een oetl*l, maar dit mislukte 'Maalderinkje' vind ik heel typerend. Even proberen iets uit te lokken ('Je bent geen groot talent, want je moet ervoor werken') en er dan zo snel op terugkomen.

Wat een prutser...

 

+1/-0

Die prutser (joepie) weet ook wel dat vaak de grootste talenten van een jeugdlichting het juist niet redden omdat ze niet genoeg ervoor willen werken.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

VakkieK schreef op 20 april 2023 om 13:54:

Die prutser (joepie) weet ook wel dat vaak de grootste talenten van een jeugdlichting het juist niet redden omdat ze niet genoeg ervoor willen werken.De actie van Mourinho tijdens de persconferentie na de wedstrijd zegt ook veel. Schreuder zal het zelf als vleiend ervaren, of zien als bewijs dat hij ‘een band’ heeft met Mourinho; volgens mij speelt die laatste gewoon een spelletje met je als verslaggever/journalist. En je laat het gebeuren.

 

+1/-0

'Aston Villa wil snel toeslaan en bereidt miljoenenbod voor'

Orkun Kökcü heeft de laatste weken niet te klagen over belangstelling. De 22-jarige middenvelder ligt na de wedstrijden tegen AS Roma uitstekend in de markt en het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat hij bij Feyenoord vertrekt.

Aston Villa is één van de zes clubs uit de Premier League die concrete belangstelling heeft voor Kökcü. The Villans hebben de international van Turkije de laatste maanden uitvoerig gescout en zijn overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. The Mirror meldt dat de ploeg van Unai Emery een miljoenenbod aan het voorbereiden is.

Er worden geen concrete bedragen genoemd, maar het Engelse medium denkt dat een bod van 45 miljoen euro voldoende moet zijn om Feyenoord te overtuigen. Kökcü heeft een contract tot medio 2025 bij Feyenoord, waardoor de Rotterdammers een sterke onderhandelingspositie hebben.

 

+1/-0

Voor Kokcu zou een club als Arsenal perfect zijn, maar top PL is heftig hoor kijk naar een Hakim Ziyech top in Nederland maar speelt haast nooit en heeft al verschillende trainers gehad of Alireza, Berghuis, Bergwijn, Van den Beek, Klaassen geeneen geslaagd.

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

John Part schreef op 30 april 2023 om 00:15:

'Aston Villa wil snel toeslaan en bereidt miljoenenbod voor'

Orkun Kökcü heeft de laatste weken niet te klagen over belangstelling. De 22-jarige middenvelder ligt na de wedstrijden tegen AS Roma uitstekend in de markt en het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat hij bij Feyenoord vertrekt.

Aston Villa is één van de zes clubs uit de Premier League die concrete belangstelling heeft voor Kökcü. The Villans hebben de international van Turkije de laatste maanden uitvoerig gescout en zijn overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten. The Mirror meldt dat de ploeg van Unai Emery een miljoenenbod aan het voorbereiden is.

Er worden geen concrete bedragen genoemd, maar het Engelse medium denkt dat een bod van 45 miljoen euro voldoende moet zijn om Feyenoord te overtuigen. Kökcü heeft een contract tot medio 2025 bij Feyenoord, waardoor de Rotterdammers een sterke onderhandelingspositie hebben.


45 miljoen is inderdaad genoeg....

 

+1/-0

open/sluit de onderstaande quote:

Marc Acardipane schreef op 30 april 2023 om 02:35:

Voor Kokcu zou een club als Arsenal perfect zijn, maar top PL is heftig hoor kijk naar een Hakim Ziyech top in Nederland maar speelt haast nooit en heeft al verschillende trainers gehad of Alireza, Berghuis, Bergwijn, Van den Beek, Klaassen geeneen geslaagd.


Allen aanvallende middenvelders of aanvallers, ik denk dat je als spelverdeler makkelijker kan slagen bij een club als Arsenal. Fysiek is hij in elk geval klaar voor de Premier League, zelden zo'n fitte speler gezien als Kökcü bij Feyenoord.

 

+1/-0

40 miljoen pond wordt nu genoemd ga je toch richting de 50 miljoen euro zou wat zijn.

 

+1/-0

Het zijn tenminste bedragen die in de buurt komen. Klinkt beter dan de bedragen die in verband worden gebracht met Gimenez, bijvoorbeeld.

Feyenoord-spelers zijn in de media te lang ‘ondergewaardeerd’, en ieder bericht daarover hielp de markt-/transferwaarde niet in Feyenoords voordeel. Zoals ook andersom het betere ‘opklopwerk’ vanuit bijvoorbeeld de Telegraaf, de transferwaardes van Ajax-spelers bevoordeeld.

Er lijkt soms opzet in de spel. Eerst een speler onderwaarderen en daarmee onmogelijk maken dat de club een goed transfersom kan overhouden aan een verkoop. Indirect heeft het gewoon invloed. En dan in de pen kruipen om het technische beleid van Feyenoord af te kraken, omdat bij andere clubs bepaalde transferbedragen wel worden gerealiseerd.

45M voor Kokcu lijkt er meer op. En met een verkoop in die orde van grootte kun je de rest van het elftal op meerdere posities versterken en een signaal afgeven naar de andere spelers die nog bij Feyenoord onder contract staan.

Het signaal dat de club weer in een nieuwe fase zit van haar ontwikkeling. Met deze bedragen, komen er andere clubs in beeld en vallen er clubs af. Clubs waar Feyenoord-spelers voorheen naar konden vertrekken, maar die dergelijke bedragen niet willen of kunnen betalen.

Mooi toch?!

 

+1/-0

Gewoon naar Liverpool gaan netals Kuyt.

 

+1/-0

Deze normale topic is open en bestaat uit 46 pagina's: 1 2 3 4 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Feyenoord Forum » Home of History » Orkun Kokcu